วิธีแก้ Error Establishing a Database Connection – การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลผิดพลาด บน WordPress


แก้ Error Establishing a Database Connection – การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลผิดพลาด

สาเหตุการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลผิดพลาด

ข้อนี้เป็นข้อที่แก้ง่ายกว่าข้อก่อน ๆ ครับ เพราะเป็นปัญหาที่ WordPress แจ้งตรง ๆ เลย สาเหตุเขียนเป็นข้อ ๆ ได้ง่าย ๆ ดังนี้ครับ

ปัญหาอาจเกิดจากไปเปลี่ยนแปลง Database Name/User/Password ในไฟล์ wp-config.php
  1. ฐานข้อมูล MySQL Database ไม่สามารถเข้าได้ เสียหาย หรือล่ม
  2. เปลี่ยนแปลง Database Name/Username/Password

วิธีแก้การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลผิดพลาด

  1. ตรวจสอบ Database Name/Username/Password ในไฟล์ wp-config.php ว่าตรงกับที่มีในเว็บโฮสติ้งหรือไม่ ถ้าไม่มั่นใจรหัสผ่านสามารถรีเซ็ตในเว็บโฮสติ้งแล้วมาแก้ในไฟล์ wp-config.php ได้ภายหลัง
  2. ถ้าเกิดจากฐานข้อมูล MySQL Database มีปัญหา แนะนำให้ติดต่อผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง

คอร์ส สอนสร้างเว็บ WORDPRESS

หมวดหมู่บทความ

หมวดหมู่

Facebook