การคุ้มครองข้อมูลคำสั่งซื้อ

Make2Web มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการการสั่งซื้อที่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าทุกท่าน ข้อมูลต่างๆ ของท่านที่ให้ไว้กับเราเมื่อตอนทำการสั่งซื้อ จะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยหรือขายให้กับบุคคลหรือนิติบุคคล อื่นๆ เป็นอันขาด ไม่ว่าทางใดก็ตาม

การคุ้มครองบัญชีสมาชิก ของเว็บไซต์

ถ้าท่านเลือกที่จะลงทะเบียนสมาชิกกับ Make2Web รหัสผ่านที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรหัสผ่านนี้จะเป็นข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสบนฐานข้อมูลของเราและจะไม่ สามารถถูกเรียกดูได้จากบุคคลภายนอก รหัสผ่านของท่านมีไว้ใช้เพื่อเข้าสู่พื้นที่ส่วนบุคคลสำหรับสมาชิกเท่านั้น และท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านด้วยตัวของท่านเอง ได้ตลอดเวลา

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าและบริการจากทางเรา เราจำเป็นจะต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน ทั้งนี้ Make2Web จะใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ เพื่อให้การบริการกับท่านเป็นไปอย่างราบรื่น

เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าจากเราแล้ว ข้อมูลสมาชิกของท่านจะได้รับการบันทึกก็ต่อเมื่อท่านขอให้เราบันทึกรายการ ดังกล่าว โดยเมื่อท่านได้เลือกที่จะบันทึกรายการดังกล่าวแล้ว ระบบฐานข้อมูลของเราจะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลผู้รับปลาย ทางของท่านทันที และเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าจากเราในครั้งต่อไป ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะถูกนำมาใช้อีกครั้ง โดยที่ท่านไม่ต้องทำการกรอกข้อมูลดังกล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีก

หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับปลายทาง จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งถึงข้อมูลต่างๆ ในอนาคต (ทาง SMS และอื่นๆ) ซึ่งในบางครั้งทางเราอาจจะต้องติดต่อไปหาท่าน เพื่อยืนยัน หรือสอบถามถึงข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องอย่างแน่นอน

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Make2Web เราจะทำการเก็บข้อมูลบางอย่างที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่บ่งบอก ถึงตัวตนของท่าน อาทิเช่น ระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้, โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ และหมายเลข IP ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ จะถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาบริการของเราให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราอาจจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจเช็คปัญหาบนเซิร์ฟเวอร์ของเราและ ควบคุมระบบบนเว็บไซต์ของเราด้วย

นโยบายการไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ทางเรา Make2Web ไม่มีนโยบายที่จะขาย, แลกเปลี่ยน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามเป็นอันขาด ไม่ว่าทางใดก็ตาม

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

ในกรณีที่ Make2Web มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น เราจะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น ทั้งนี้เราแนะนำถึงข้อปฏิบัติตามพื้นฐานของการใช้อินเทอร์เน็ตดัง ต่อไปนี้: ไม่ควรให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เว็บไซต์ที่ไม่มีการเขียนนโยบายคุ้ม ครองความเป็นส่วนตัวและนโยบายการป้องกันข้อมูลของท่าน

ข้อตกลงของท่าน

เมื่อคุณตัดสินใจซื้อสินค้าหรือสมัครสมาชิกกับ Make2Web คุณตกลงที่อนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเรา อย่างไรก็ตามทางเราสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง, แก้ไข หรือเพิ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา

ประกาศเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561