1 เปิดงาน

สอบถามพูดคุยความต้องการของลูกค้า เมื่อลูกค้าและทางเราตกลงกันแล้ว จะส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า ลูกค้าชำระเงินตามจำนวนที่ตกลงกันเอาไว้ และเริ่มงาน

 

2 ดำเนินการ

เมื่อเริ่มงานแล้ว ทางเราจะเริ่มดำเนินการ ซึ่งระยะเวลาการทำงานขึ้นกับขนาดและความยากง่ายของงานนั้นๆ โดยจะรายงานให้ลูกค้าทราบเป็นระยะๆ

3 แก้ไขงาน

หลังจากเราส่งงานให้ดูเป็นครั้งแรกแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการแก้ไขงานให้เป็นตามต้องการ ตามจำนวนครั้งที่ตกลงกันไว้ ก่อนจะเข้าสู่การส่งมอบงาน

4 ส่งมอบงาน

เมื่อทุกอย่างลงตัวแล้ว ขั้นตอนการส่งมอบงาน ลูกค้าจะต้องชำระเงินที่ค้างไว้ เพื่อส่งมอบงาน พร้อมคู่มือและการอบรมการใช้งาน และทางเราจะดูแลเว็บไซต์ให้ตามข้อตกลง

แบบฟอร์มขอประเมินราคา (อย่างละเอียด)...

ขั้นตอนที่ #3

คลิกขอใบเสนอราคา ทางเราจะติดต่อกลับไปภายใน 24 ชั่วโมง

เมื่อเปิดงาน หมายความว่าท่านได้ยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว แล้ว

** และท่านจะได้รับใบสัญญางานและฟอร์มสมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิ์เข้าถึง Customer Area เพื่อติดตามงานต่อไป


...หรือสะดวกช่องทางด้านล่าง

LINE

@make2web

Email

admin@make2web.com

Facebook

/make2webservice